Urbanizem

Urbanistično načrtovanje

Na področju prostorskega načrtovanja izdelujemo prostorske preveritve, v fazi sprememb občinskega prostorskega načrta (OPN), za različne naročnike pripravimo dokumentacijo za spremembo namembnosti parcel, izdelamo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Potrebujete idejo ali nasvet?

Zaupajte nam vaše želje in z veseljem
vam bomo pomagali.