Sodno izvedeništvo

Sodelujemo pri gospodarskih oziroma pravdnih sporih med pravnimi osebami, fizičnimi osebami. Naše področje obsega področje projektantskih arhitekturnih storitev in vseh del v zvezi z njimi:

  • projektantske pogodbe,
  • ocene vrednosti in uporabnosti projektne dokumentacije,
  • ocene skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti, zakoni, uredbami, pravilniki, standardi, s pravili stroke,
  • ocene skladnosti izvedenih del (gradnja) s projektno dokumentacijo,
  • spore glede nepremičnin (novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, zunanje ureditve, osončenje…).

Po potrebi sodelujemo z izvedencem gradbene stroke.

Potrebujete idejo ali nasvet?

Zaupajte nam vaše želje in z veseljem
vam bomo pomagali.