Projekti

  • Sberbank Rusija, Jaroslav, Rusija
  • Socialna stanovanja, Logatec
  • Stanovanjska soseska Savski kamen, Ljubljana
  • NLB, Sarajevo – natečajni projekt
  • Vrtec, Ribnica – natečajni projekt
  • Mizarska delavnica s skladiščem, Dol pri Ljubljani
  • Sprememba občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 12/1 Jeprca
  • Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja RE 01/03, Reteče

Vrtec, Smlednik – natečajni projekt

Enostanovanjska hiša v Stari Fužini, Bohinj

Del naselja dvostanovanjskih hiš, Reteče

OŠ Smlednik, rešitev šolskega nadstreška

Zbirni center nenevarnih komunalnih odpadkov v Medvodah

Vrtec, Dol pri Ljubljani