Arhitektura in projektiranje

Z osebnim pristopom do najustreznejših rešitev

Naša osnovna dejavnost je arhitekturno projektiranje ter s tem povezana priprava celotne projektne dokumentacije. Izdelujemo projekte za vse vrste objektov z notranjo opremo. Imamo večletne delovne izkušnje na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj in vodenja projektov od idejne zasnove do izvedbe. Strankam zagotavljamo individualni pristop in strokovnost.

Glede na namen uporabe izdelamo naslednjo projektno dokumentacijo

IDEJNA ZASNOVA /IDZ/

katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev.

IDEJNI PROJEKT /IDP/

katerega namen je izbor najustreznejše rešitve predvidenega objekta in se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno zahteva investitor.

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA /PGD/

katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja.

PROJEKT ZA IZVEDBO /PZI/

katerega namen je izvedba gradnje.

PROJEKT IZVEDENIH DEL /PID/

katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Potrebujete idejo ali nasvet?

Zaupajte nam vaše želje in z veseljem
vam bomo pomagali.